ΑΓΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ELGEMI.156157015000

Base info
  • COMPANY NAME: ΑΓΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.156157015000
  • FOUNDING DATE: Jan. 11, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Address
Legal address:

Greece , ARTA, AGIOU KONSTANTINOU, 4, 47100

Contacts*

Email:

agostathis@gmail.com

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us