ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ELGEMI.153004554000

Base info
  • COMPANY NAME: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153004554000
  • FOUNDING DATE: Jan. 3, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • MALAMATI ALEXANDRI Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , LAMIA, KORAI 28, 35100

Activities
Contacts*

Email:

matalexandri@yahoo.com

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us