ΑΝΥΗΟΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ELGEMI.153146506000

Base info
  • COMPANY NAME: ΑΝΥΗΟΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153146506000
  • FOUNDING DATE: Jan. 12, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Active
Leaders and founders

not leaders info

FOUNDERS:

  • ALEXANDROS ROUPAS 51.0%
  • ELENI TSALIKIDOU 49.0%
Address
Legal address:

Greece , THESSALONIKI, KONSTANTINOUPOLEOS, 64, 54641

Activities
Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us