ΒΙ ΑΙ ΠΙ ΕΒΕΝΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ELGEMI.153115501000

Base info
  • COMPANY NAME: ΒΙ ΑΙ ΠΙ ΕΒΕΝΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153115501000
  • FOUNDING DATE: Jan. 11, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Active
Leaders and founders

not leaders info

FOUNDERS:

  • LEONARDOS NIKOLOUDIS 100.0%
Address
Legal address:

Greece , ATHINA, AGIOU GEORGIOU, 14A, 15234

Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us