ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ELGEMI.153116644000

Base info
  • COMPANY NAME: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153116644000
  • FOUNDING DATE: Jan. 10, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • ANGELOS DIMOPOULOS Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , VOLOS MAGNISIAS, PAPAKYRIAZI, 49-51, 38334

Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us