(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)BOCCA BOHEMIAN HALL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ELGEMI.153153045000

Base info
  • COMPANY NAME: (ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)BOCCA BOHEMIAN HALL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153153045000
  • FOUNDING DATE: Jan. 13, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Deletion
Address
Legal address:

Greece , KALAMATA, IROON POLYTECHNEIOU, 24100

Activities
Contacts*

Phone:

+302721024988

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us