(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ) BRACER INVESTMENT PROPERTIES V ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ELGEMI.153083901000

Base info
  • COMPANY NAME: (ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ) BRACER INVESTMENT PROPERTIES V ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153083901000
  • FOUNDING DATE: Jan. 9, 2019
  • COMPANY TYPE: SA
  • Company status: Deletion
Address
Legal address:

Greece , ATHINA, VALAORITOU, 1, 10671

Activities
Contacts*

Phone:

+302103644471

Email:

j.koukoulakis@brooklanecap.com

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us