(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)DEMIUM STARTUPS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ELGEMI.153131901000

Base info
  • COMPANY NAME: (ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)DEMIUM STARTUPS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153131901000
  • FOUNDING DATE: Jan. 12, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Deletion
Address
Legal address:

Greece , ATHINA, ARISTAIOU, 25, 11636

Contacts*

Phone:

+306947791683

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us