(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)ΕΣΘΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ELGEMI.153105825000

Base info
  • COMPANY NAME: (ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)ΕΣΘΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153105825000
  • FOUNDING DATE: Jan. 10, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Deletion
Address
Legal address:

Greece , ARCHAIA OLYMPIA, ARCHAIA OLYMPIA, 0, 27065

Activities
Contacts*

Phone:

+306946378460

Email:

daularis@gmail.com

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us