(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)Λ.ΠΑΡΑΗΣ - ΙΩΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ELGEMI.152992703000

Base info
  • COMPANY NAME: (ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)Λ.ΠΑΡΑΗΣ - ΙΩΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.152992703000
  • FOUNDING DATE: Jan. 3, 2019
  • COMPANY TYPE: OE
  • Company status: Deletion
Address
Legal address:

Greece , ATHINA, SPYROU PATSI, 27, 10447

Contacts*

Phone:

+302103832308

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us