(ΔΙΑΓΡΑΦΤΗΚΕ) ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ELGEMI.153021601000

Base info
  • COMPANY NAME: (ΔΙΑΓΡΑΦΤΗΚΕ) ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153021601000
  • FOUNDING DATE: Jan. 4, 2019
  • COMPANY TYPE: SA
  • Company status: Deletion due to merger
Leaders and founders

LEADERS:

  • IGKOR MALOSTANIDIS Vice President

not founders info

Address
Legal address:

Greece , GLYFADA, FOIVIS, 17, 16674

Contacts*

Phone:

+302152152345

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us