ΔΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ELGEMI.152988306000

Base info
  • COMPANY NAME: ΔΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.152988306000
  • FOUNDING DATE: Jan. 2, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Deletion
Address
Legal address:

Greece , THESSALONIKI, ALIKARNASOU, 6, 55133

Contacts*

Email:

basilisdi@yahoo.gr

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us