ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ

ELGEMI.153020522000

Base info
  • COMPANY NAME: ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153020522000
  • FOUNDING DATE: Jan. 3, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • GEORGIOS DROSATOS Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , ALIVERI, AGIOS LOUKAS TAMYNAION, 0, 34500

Activities
Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us