ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ELGEMI.153099312000

Base info
  • COMPANY NAME: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153099312000
  • FOUNDING DATE: Jan. 10, 2019
  • COMPANY TYPE: SynPE
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • CHRISTINA KALPOGIANNAKI President of the Cooperative
  • KONSTANTINOS KALPOGIANNAKIS Vice-President of the Cooperative
  • SILLA PLAFOUTZI Cooperative Treasurer

not founders info

Address
Legal address:

Greece , AGRINIO, V. PANAGOPOULOU, 9, 30100

Activities
Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us