ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ELGEMI.152990921000

Base info
  • COMPANY NAME: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.152990921000
  • FOUNDING DATE: Jan. 3, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • ANASTASIOS EVANGELOU Owner (Sole Proprietorship)

not founders info

Address
Legal address:

Greece , ALEXANDROUPOLI, IOAKEIM KAVYRI, 40, 68132

Activities
Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us