ΓΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

ELGEMI.153186404000

Base info
  • COMPANY NAME: ΓΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153186404000
  • FOUNDING DATE: Jan. 11, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • DIMITRIOS GOULIOS Owner (Sole Proprietorship)

not founders info

Address
Legal address:

Greece , THERMI THES/NIKIS, NEA RAIDESTOS IROON POLYTECHNEI, 23, 57001

Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us