ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΝΤΑΚΗΣ

ELGEMI.153190841000

Base info
  • COMPANY NAME: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153190841000
  • FOUNDING DATE: Jan. 16, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Pre-registration
Address
Legal address:

Greece ,

Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us