ΚΑΛΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ELGEMI.155962613000

Base info
  • COMPANY NAME: ΚΑΛΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.155962613000
  • FOUNDING DATE: Jan. 9, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Address
Legal address:

Greece , ARGOS, DANAOU, 98, 21232

Activities
Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us