ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ELGEMI.153159016000

Base info
  • COMPANY NAME: ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153159016000
  • FOUNDING DATE: Jan. 13, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Active
Leaders and founders

not leaders info

FOUNDERS:

  • VYRON KARAVIAS 100.0%
Address
Legal address:

Greece , VIOPA PATRAS, VASILEIOU ADAMOPOULOU KAI IOLKOU OTV 45, 26500

Activities
Contacts*

Phone:

+306984162422

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us