ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ

ELGEMI.153041852000

Base info
  • COMPANY NAME: ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153041852000
  • FOUNDING DATE: Jan. 11, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • KYRIAKI KEMENETZIDOU Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , RODOPOLI, 62055

Activities
Contacts*

Phone:

+302327023385

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us