ΚΟΛΙΑΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ELGEMI.156668930000

Base info
  • COMPANY NAME: ΚΟΛΙΑΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.156668930000
  • FOUNDING DATE: Jan. 10, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Deletion
Leaders and founders

LEADERS:

  • NIKOL KOLIARMOS Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , KAVALA, FILIPPOU, 13, 65403

Contacts*

Email:

koliarmos@yahoo.gr

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us