ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ELGEMI.153111016000

Base info
  • COMPANY NAME: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153111016000
  • FOUNDING DATE: Jan. 6, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • KONST MACHAIRAS Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , PATRA, PANTANASSIS, 60, 26221

Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us