ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ELGEMI.153231624000

Base info
  • COMPANY NAME: ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153231624000
  • FOUNDING DATE: Jan. 9, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Address
Legal address:

Greece , LIMNI KERIOU, 29092

Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us