Λ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ-Σ. ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ELGEMI.153011644000

Base info
  • COMPANY NAME: Λ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ-Σ. ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153011644000
  • FOUNDING DATE: Jan. 4, 2019
  • COMPANY TYPE: OE
  • Company status: Active
Leaders and founders

not leaders info

FOUNDERS:

  • SPYRIDON CHARMANIS 50.0%
  • LAMPROS ZAFEIROPOULOS 50.0%
Address
Legal address:

Greece , VOLOS, AG NIKOLAOU, 51, 38221

Contacts*

Phone:

+306974380860

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us