ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ELGEMI.153168818000

Base info
  • COMPANY NAME: ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153168818000
  • FOUNDING DATE: Jan. 13, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • KONSTANTINOS LAGIOKAPAS Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , DESKATI, 51200

Contacts*

Email:

konslagi@gmail.com

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us