ΛΟΥΣΙΩΤΗΣ Ν. ΛΟΥΣΙΩΤΗΣ Π.Κ. ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ο.Ε.

ELGEMI.152968647000

Base info
  • COMPANY NAME: ΛΟΥΣΙΩΤΗΣ Ν. ΛΟΥΣΙΩΤΗΣ Π.Κ. ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ο.Ε.
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.152968647000
  • FOUNDING DATE: Jan. 2, 2019
  • COMPANY TYPE: OE
  • Company status: Active
Leaders and founders

not leaders info

FOUNDERS:

  • PETROS KAROLOS LOUSIOTIS 50.0%
  • NIKOLAOS LOUSIOTIS 50.0%
Address
Legal address:

Greece , EDESSA, ARCHIEREOS PANTELEIMONOS, 26, 58200

Contacts*

Phone:

+302381028554

Email:

nlousiot@otenet.gr

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us