ΜΑΛΙΑΧΩΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ELGEMI.153139004000

Base info
  • COMPANY NAME: ΜΑΛΙΑΧΩΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153139004000
  • FOUNDING DATE: Jan. 6, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • EVANG MALIACHOVAS Owner (Sole Proprietorship)

not founders info

Address
Legal address:

Greece , THESSALONIKI, THESI NTOUSIOUK BEILIK AGROS, 20, 57022

Activities
Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us