ΜΕΣΣΗΝΙΑ SUN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ELGEMI.152966545000

Base info
  • COMPANY NAME: ΜΕΣΣΗΝΙΑ SUN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.152966545000
  • FOUNDING DATE: Jan. 2, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • EIRINI TAKA Administrator

FOUNDERS:

  • THERMI ANANEOSIMES ANONYMI ETAIREIA 100.0%
Address
Legal address:

Greece , KALAMATA, YPSILANTOU , 3, 24100

Activities
Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us