ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ELGEMI.153116411000

Base info
  • COMPANY NAME: ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153116411000
  • FOUNDING DATE: Jan. 10, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • GEORGIA BALIAKA Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , KOMOTINI, AINOU, 5, 69100

Activities
Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us