ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ELGEMI.153107622000

Base info
  • COMPANY NAME: ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153107622000
  • FOUNDING DATE: Jan. 5, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • IOANNIS BAMPANIOTIS Owner (Sole Proprietorship)

not founders info

Address
Legal address:

Greece , KARYSTOS, AIOLOU THESI XANEMO, 34001

Activities
Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us