ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ELGEMI.153029403000

Base info
  • COMPANY NAME: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153029403000
  • FOUNDING DATE: Jan. 5, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Active
Leaders and founders

not leaders info

FOUNDERS:

  • NIKOLAOS DAMOFLI 100.0%
Address
Legal address:

Greece , METAMORFOSI, EL VENIZELOU, 10, 14452

Activities
Contacts*

Phone:

+302106180100

Email:

hello@boothic.com

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us