ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ELGEMI.152980301000

Base info
  • COMPANY NAME: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.152980301000
  • FOUNDING DATE: Jan. 2, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Address
Legal address:

Greece , ATHINA, LEOFOROS TRAPEZOUNTOS, 46, 14565

Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us