Σ.Κ.Α.Υ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ELGEMI.153082208000

Base info
  • COMPANY NAME: Σ.Κ.Α.Υ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153082208000
  • FOUNDING DATE: Jan. 9, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Active
Leaders and founders

not leaders info

FOUNDERS:

  • SOFIA GAVRILIADOU 100.0%
Address
Legal address:

Greece , RENTIS, SMOLENSKY, 1, 18233

Activities
Contacts*

Email:

KABILISTAXIS@GMAIL.COM

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us