ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ELGEMI.153122929000

Base info
  • COMPANY NAME: ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153122929000
  • FOUNDING DATE: Jan. 9, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • AIKATERINI SERPANOU Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , IOANNINA, ARGYROKASTROU, 5, 45333

Contacts*

Email:

serpanoukatia@gmail.com

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us