ΣΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ELGEMI.153173803000

Base info
  • COMPANY NAME: ΣΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153173803000
  • FOUNDING DATE: Jan. 13, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Active
Leaders and founders

not leaders info

FOUNDERS:

  • ILIAS SINIS 100.0%
Address
Legal address:

Greece , ATHINA, GLADSTONOS, 5, 10677

Activities
Contacts*

Phone:

+306977492158

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us