ΣΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ELGEMI.153139309000

Base info
  • COMPANY NAME: ΣΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153139309000
  • FOUNDING DATE: Jan. 12, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • DIMITRIOS SKORDAS Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , MAGOULA, IROON POLYTECHNEIOU, 1, 19018

Activities
Contacts*

Email:

dskordas3@gmail.com

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us