ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ELGEMI.153115658000

Base info
  • COMPANY NAME: ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153115658000
  • FOUNDING DATE: Jan. 11, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Address
Legal address:

Greece , KOLYMVARI, 73006

Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us