ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ELGEMI.153053703000

Base info
  • COMPANY NAME: ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153053703000
  • FOUNDING DATE: Jan. 5, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • IOANNIS TOURIKIS Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , ATHINA, VRAILA ARMENI, 17, 11473

Contacts*

Email:

TOURIKISIOANNIS@HOTMAIL.COM

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us