ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ELGEMI.153182401000

Base info
  • COMPANY NAME: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153182401000
  • FOUNDING DATE: Jan. 16, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • ELENI TRIANTAFYLLOU Administrator

not founders info

Address
Legal address:

Greece , GALATSI, ALIARTOU, 59, 11146

Contacts*

Phone:

+302130332078

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us