ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ELGEMI.153156605000

Base info
  • COMPANY NAME: ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153156605000
  • FOUNDING DATE: Jan. 11, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • EFSTATHIOS TSECHELIDIS Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , THESSALONIKI, LACHANA, 9-11, 56334

Contacts*

Phone:

+302310704500

Email:

stathistsehe@hotmail.com

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us