(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GLEANING SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ELGEMI.153173104000

Base info
  • COMPANY NAME: (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GLEANING SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153173104000
  • FOUNDING DATE: Jan. 13, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Dissolution - Liquidation
Leaders and founders

LEADERS:

  • PANAG VENIERIS Liquidator

not founders info

Address
Legal address:

Greece , THESSALONIKI, KOUNTOURIOTOU, 19, 54625

Activities
Contacts*

Not contacts

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us