(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΠΡΙΜΙΤΙΒ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ELGEMI.153120117000

Base info
  • COMPANY NAME: (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΠΡΙΜΙΤΙΒ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.153120117000
  • FOUNDING DATE: Jan. 11, 2019
  • COMPANY TYPE: IKE
  • Company status: Dissolution - Liquidation
Leaders and founders

LEADERS:

  • MARINA SYMEOU Liquidator

not founders info

Address
Legal address:

Greece , THIVA, EPAMEINONDA, 138, 32200

Activities
Contacts*

Phone:

+306945671370

Email:

marsimeou@yahoo.gr

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us