ΖΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ELGEMI.158453629000

Base info
  • COMPANY NAME: ΖΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  • COUNTRY CODE: GR
  • Company code: ELGEMI.158453629000
  • FOUNDING DATE: Jan. 3, 2019
  • COMPANY TYPE: INDIVIDUAL
  • Company status: Active
Leaders and founders

LEADERS:

  • ANTIGONI PARASKEVI ZISI Individual Member

not founders info

Address
Legal address:

Greece , IOANNINA, SPYROU LAMPROU, 22, 45333

Contacts*

Email:

apzisi97@gmail.com

*The contact information was obtained from public sources and directories that may contain errors. If you have found an error or would like to suggest other contacts, please contact us. Contacts us