shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Najděte otevřená data o jakékoliv společnosti

Odemkněte potenciál své společnosti s otevřenými daty - získejte všechny informace, které potřebujete k úspěchu!

Header Image

zemí:

Belgie

Belgie je země v západní Evropě s rozmanitou a rozvinutou ekonomikou. Zemědělství v Belgii hraje důležitou roli zejména v produkci pšenice, ječmene, zeleniny a sýrů. Průmysl zahrnuje potravinářský, chemický, automobilový, elektronický a textilní průmysl. Belgie je také významným mezinárodním centrem finančních služeb a má významné zastoupení v sektoru informačních technologií.

 

    Naše webové stránky poskytují údaje o právnických osobách z Belgie získané z otevřených zdrojů. Poskytujeme následující informace:

 • Název společnosti
 • Adresa sídla
 • Aktivity
 • Kontakty

Bulharsko

Bulharsko je země v jihovýchodní Evropě s různorodou ekonomikou. Zemědělství hraje důležitou roli a Bulharsko je známé produkcí obilí, zeleniny, ovoce a hroznů. Průmysl zahrnuje potravinářský, chemický, energetický a automobilový průmysl. Turistika, finanční služby a informační technologie jsou také důležitými sektory služeb v zemi.

 

    Naše webové stránky poskytují údaje o právnických osobách z Bulharska získané z otevřených zdrojů. Poskytujeme následující informace:

 • Název společnosti
 • Adresa sídla
 • Vůdci a zakladatelé Spiesow
 • Kontakty

Rumunsko

Rumunsko je země v jihovýchodní Evropě s různorodou ekonomikou. Zemědělství je důležitým odvětvím a Rumunsko je známé produkcí obilí, zeleniny a ovoce. Průmysl zahrnuje potravinářský, automobilový, energetický a chemický průmysl. Turistika, finanční služby a informační technologie jsou hlavními sektory služeb v zemi.

 

    Naše webové stránky poskytují údaje o právnických osobách z Rumunska získané z otevřených zdrojů. Poskytujeme následující informace:

 • Název společnosti
 • Adresa sídla
 • Kontakty

Polsko

Polsko je země ve střední Evropě s různorodou ekonomikou. Produkce obilí, zeleniny, ovoce a mléčných výrobků hraje v polském zemědělství důležitou roli. Průmysl zahrnuje potravinářský, automobilový, strojírenský a chemický průmysl. Důležitými sektory služeb v zemi jsou cestovní ruch, finanční služby a informační technologie.

 

    Na našich stránkách naleznete údaje o právnických osobách z Polska získané z otevřených zdrojů. Poskytujeme následující informace:

 • Název společnosti
 • Adresa sídla
 • Aktivity
 • Kontakty

Moldavská republika

Moldavsko je malá země ve východní Evropě s různorodou ekonomikou. Zemědělství je důležitým odvětvím, zejména v produkci hroznů, ovoce a obilovin. Průmysl Moldavska zahrnuje potravinářský, textilní, strojírenský a elektronický průmysl. Cestovní ruch, finanční služby a informační technologie jsou hlavními sektory služeb, které přispívají k hospodářskému rozvoji.


    Naše webové stránky obsahují údaje o právnických osobách z Moldavska získané z otevřených zdrojů. Poskytujeme následující informace:

 • Název společnosti
 • Adresa sídla
 • Vůdci a zakladatelé Spiesow
 • Aktivity
 • Kontakty

Řecko

Řecko je země v jižní Evropě s různorodou ekonomikou. Zemědělství je v řecké ekonomice důležité, zejména v produkci olivového oleje, hroznů, ovoce a zeleniny. Průmysl zahrnuje potravinářský, chemický, hutnický a turistický průmysl. Cestovní ruch je jedním z hlavních sektorů služeb v zemi a každý rok přitahuje mnoho zahraničních turistů.

 

    Naše webové stránky poskytují údaje o právnických osobách z Řecka získané z otevřených zdrojů. Poskytujeme následující informace:

 • Název společnosti
 • Adresa sídla
 • Vůdci a zakladatelé Spiesow
 • Aktivity
 • Kontakty

Spojené království

Spojené království, často zkracované jako Spojené království, je zemí nacházející se v severozápadní Evropě s mnohostrannou a robustní ekonomikou. Jeho ekonomická krajina se vyznačuje několika klíčovými prvky. Zemědělství, i když není tak prominentní jako kdysi, stále hraje významnou roli v určitých regionech Spojeného království. Země je známá svou zemědělskou produkcí, která zahrnuje širokou škálu plodin, včetně obilí, zeleniny, ovoce a hroznů.

Kromě zemědělství se Spojené království může pochlubit prosperujícím průmyslovým sektorem, který zahrnuje různé oblasti, jako je výroba potravin, chemická výroba, výroba energie a výroba automobilů. Tato průmyslová odvětví významně přispívají k hospodářskému výkonu země a poskytují četné pracovní příležitosti.

Sektor služeb je dalším základním kamenem ekonomiky Spojeného království, který zahrnuje oblasti jako cestovní ruch, finanční služby a informační technologie. Zejména cestovní ruch každoročně přitahuje miliony návštěvníků, aby zažili bohatou historii, kulturu a památky Spojeného království. Sektor finančních služeb se sídlem v Londýně je jedním z předních světových finančních center nabízejících širokou škálu finančních a bankovních služeb domácím i mezinárodním klientům. Informační technologie také zaznamenaly značný růst, přičemž Spojené království je centrem pro technologické startupy a inovace.

Naše webové stránky se specializují na poskytování komplexních údajů o právnických osobách ve Spojeném království, získaných z otevřených a spolehlivých zdrojů. Nabízíme cenné informace, včetně:

- **Název společnosti**: Poskytujeme podrobné informace o názvech společností, které vám pomohou identifikovat firmy, které vás zajímají.
  
- **Právní adresa**: Naše databáze obsahuje oficiální adresy těchto subjektů, které vám pomohou ověřit jejich fyzické umístění.

Ať už provádíte průzkum, hledáte obchodní partnerství nebo zkoumáte investiční příležitosti, naše platforma je vaším komplexním zdrojem pro přístup k základním informacím o právnických osobách působících ve Spojeném království.